CERRAHİ TEDAVİ YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLİYOR

//CERRAHİ TEDAVİ YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLİYOR

Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde (Journal of American Medical Association) yakın geçmişte yayınlanan bir çalışma bariatrik operasyon geçiren obez bireylerin, geçirmeyen obez bireylere göre daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Bariatrik operasyon geçiren 2500 obez hasta ve benzer özelliklere sahip ama ameliyat olmamış yaklaşık 7500 obez bireyle geçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre ameliyat olan bireylerin ameliyattan sonraki 5 ile 14 yıl arasında herhangi bir sebepten dolayı ölüm riski ameliyat olmayan bireylere oranla %53 daha düşük.

Çalışmanın başyazarı Dr. David Arterburn, bu çalışmayla bariatrik operasyon geçiren yaşlı hastaların durumlarının, daha önceki çalışmalara katılan genç hastalar kadar iyi seyrettiğini ortaya koyduklarını belirtti. Dr. Arterburn, daha önce yapılmış olan bariatrik cerrahi sonrası hayatta kalma çalışmalarında yer alan hastaların çoğunlukla gençlerden oluştuğunu ve bu hastaların daha az obezite ile bağlantılı rahatsızlıkları bulunduğunu, buna karşılık kendi çalışmalarındaki grubun daha yaşlı (ortalama yaş 52) ve çoğunluğunun erkek (74%) olduğunu açıkladı. Buna ek olarak, pek çoğunun da yüksek kan basıncı, eklem sorunları, kalp rahatsızlıkları ve depresyon gibi hastalıklardan muzdarip olduklarının altını çizdi.

Bu çalışmada araştırmacılar Veterans Affairs (VA) Bariatrik Merkezlerinde 2000-2011 yılları arasında ameliyat olmuş 2500 hasta ile (74% erkek) yaş, cinsiyet, coğrafi bölge, beden kitle indeksi, diyabet gibi veriler doğrultusunda eşleştirdikleri ameliyat olmamış 7462 bireyin uzun dönemde hayatta kalma oranlarını karşılaştırdılar. Hastaların 74%’ü mide bypass, 15%’i tüp mide, 10%u mide kelepçesi ameliyatı olurken, 1%’lik kısmına ise diğer bariatrik işlemler uygulandı. 14 yıllık çalışma dönemi sonunda ameliyat olan gruptaki ölüm sayısı 263 iken (ortalama takip süresi 6.9 yıl), eşleştirilen gözlem grubunda ise bu sayı 1277 olarak gerçekleşti (ortalama takip süresi 6.6 yıl). Yapılan analizler cerrahi uygulanan hastalarda 5. yıldan sonra ölüm oranlarında anlamlı bir fark olduğunu gösteriyor.

Araştırmada yer alan Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Matthew Maciejewski, araştırma sürecinde bariatrik cerrahinin artık daha güvenli hale geldiğini destekleyen kanıtlar elde ettiklerini de belirtti. Maciejewski’ye göre; 2000-2005 yıllarına nazaran 2006-2011 arasında gerçekleşen bariatrik operasyonlarda ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası erken dönemde ölüm riski çok daha düşük.

Dr. Arterburn ise sözlerine şöyle devam etti:

Bariatrik cerrahi ile uzun dönemde hayatta kalma arasında güçlü bir bağ olduğunu apaçık bir şekilde görmemize yetecek kadar fazla sayıda hastayı uzun bir süre boyunca takip ettik. Zaman geçtikçe ameliyat olan hastalarla eşleştirildikleri grupta yer alan bireylerin ölüm riskleri bariz bir şekilde farklılık gösteriyor.

Arterburn sözlerini şu şekilde noktaladı:

Elde ettiğimiz sonuçların genel anlamda kilo kaybını teşvik etmede daha kapsamlı etkisi olacağını düşünüyoruz. Kilo sorunu olmayan bireylerin daha uzun süre yaşadığını gösteren araştırmalar olsa da, cerrahi tedavi ile yaşam süresinin arttığını gösteren yeterli kanıt yoktu. Fakat bizim çalışmamız, bariatrik cerrahi alanında yapılmış diğer çalışmalarla birlikte, bu konunun aydınlanmasına yardımcı olacaktır.

2017-08-02T18:57:54+00:00