DİYABETİK NÖROPATİ VE DÜŞME RİSKİ

//DİYABETİK NÖROPATİ VE DÜŞME RİSKİ

Avrupa Diyabet Araştırma Vakfı (The European Foundation for the Study of Diabetes) tarafından desteklenen bir araştırmanın sonuçlarına göre diyabete bağlı sinir hasarı olan bireylerin düz yolda yürürken dahi düşme riskinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı.

Diyabetik Periferal Nöropati (DPN) diyabetin en sık görülen komplikasyonu olup, yürüme ve merdiven çıkma gibi günlük aktiviteler sırasında bile düşme ve yaralanmalara neden olabilen önemli bir sağlık sorunudur.

Reuters Sağlık Servisi’nin konuyla alakalı sorularını cevaplayan İngiltere’deki Manchester Metropolitan Üniversitesi’nden Steven J. Brown; “Düşme hadiselerinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu aktiviteleri dikkatlice inceleyip, denge mekanizmalarına zarar veren sebepleri ortaya çıkartarak, risk altındaki bireyleri bu tehlikelerden korumak için daha etkili bir yaklaşım getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Sinir hasarının yürüyüş ve dengeyi nasıl etkilediğini anlayabilmek için Brown ve meslektaşları 22 nöropatik diyabet hastasından oluşan bir çalışma grubunu düz bir zeminde yürürken ve merdiven çıkarken analiz ettiler. Elde ettikleri sonuçları nöropati rahatsızlığı bulunmayan 39 diyabetik hastası ve diyabet hastası olmayan 28 kişilik bir kontrol grubuyla karşılaştırdılar.

Araştırmacılar, çalışmaya katılan hastalardan veri toplayabilmek için, onların düz bir zeminde yürürken ve merdiven çıkarken yaptıkları hareketleri 10 kameradan oluşan bir hareket yakalama (motion capture) sistemi kullanarak kayıt altına aldılar. Ayrıca, giyilen ayakkabıların sonuçları etkilememesi için katılımcıların aynı özellikteki ayakkabıları giymeleri de sağlandı. Sonuçta, sinir hasarına bağlı ağrısı olan diyabet hastaların diğer gruplara kıyasla çok daha yavaş hareket ettikleri tespit edildi.
Merdivenlerden inerken ve çıkarken, denge kaybı arttıkça artan ileri-geri ve sağa-sola sallanma durumu nöropatik diyabet hastalarında diyabet hastası olmayan katılımcılara oranla daha sık gözlemlendi. Düz zeminde yürürken ise ileri-geri sallanma durumu sinir hasarı olan diyabet hastalarında çok daha fazla görüldü. Ayakta gözler açık bir şekilde dururken, nöropatik diyabet hastalarının, diğer gruplara oranla daha fazla ve gözler kapalıyken de kontrol grubundakilere oranla daha fazla ileri-geri ve sağa-sola sallandıkları da tespit edildi.

Sinir hasarı olan diyabet hastalarının; ayakta dururken ayaklarını birbirinden daha ayrı tuttukları gözlemlendi. Araştırmacılar bu durumun; hastaların yaşadıkları denge sorunlarının yol açtığı sıkıntılarla baş edebilmek amacıyla kendiliğinden ortaya çıkmış bir duruş biçimi olduğunu, bu denge sorunlarının düşme riskini daha da artırdığını daha önce yayınlanmış bir çalışmada dile getirdiklerini belirttiler.

Araştırmacılar yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ‘’İlk kez diyabetik nöropati rahatsızlığı çeken hastalarda; düz zeminde yürürken, merdiven çıkarken ve inerken denge unsurunun belirgin bir şekilde bozulmuş olduğunu göstermiş olduk’’ şeklinde yorumladılar. Ayrıca, denge sorunun özellikle merdiven inerken yana doğru salınıma neden olduğunu da sözlerine eklediler.

Michigan Sağlık Sistemi Üniversitesi’nden Dr. James Richardson ise sinir hasarına bağlı ciddi ağrılar çeken diyabet hastalarının ayakları üzerinde durabilmeleri için alabilecekleri bir dizi önlemler olduğu belirtti. Dr. Richardson, düşme riskini azaltmak için diyabetiklerin görme yetisinin yerinde olması gerektiğini, bunun için diyabet hastalarının düzenli göz tetkiklerini aksatmamaları gerektiğini belirtti. Bilek ve kalçalarını güçlendirmek ve reflekslerinin körelmemesi için yapılacak düzenli egzersizlerin de çok yararlı olduğunu söyleyen Richardson, bunun yanı sıra yürürken dikkatlerini dağıtmamalarını ve eğer yeterince ışık yoksa tırabzandan veya duvardan destek alarak yürümenin de düşme riskini azaltacağını kaydetti. Dr. Richardson bütün bu önlemlere rağmen düşme riskini azaltmanın en iyi yolunun yürürken konsantrasyonu korumak olduğunu belirtirken; sözlerini şu şekilde noktaladı: “Dengenizi bir defa kaybettiğinizde kaslarınızın güçlü olup olmadığı çok da önemli değil, çünkü yere çarpmadan önce sadece yarım saniyeniz var ve kaslarınız bu çarpmayı engelleyemez.”

Kaynak: Diabetes Care 2015

2017-08-05T10:36:54+00:00