HİPERBARİK OKSİJEN ETKİLİ DEĞİL Mİ?

//HİPERBARİK OKSİJEN ETKİLİ DEĞİL Mİ?

hiperbarik-oksijen

Diabetes Care isimli tıp dergisinin, son sayısında yayımlanan karşılaştırmalı bir çalışmaya göre; kronik ayak ülseri olan diyabet hastalarına, ek bir tedavi olarak hiperbarik oksijen verilmesinin, yara iyileşmesi üzerinde herhangi bir faydası bulunmuyor. İyileşmeyen yaralar nedeniyle ayağının kesilmesi gereken hasta oranları da, hiperbarik oksijen alan ve almayan gruplar arasında farklılık göstermiyor.

Çalışmaya, en az bir ay tedavi almasına karşın, iyileşmeyen ayak ülseri olan diyabet hastaları dahil edildi. Standart tedavi ve buna ek olarak hiperbarik oksijen tedavisi alan, 49 kişilik bir hasta grubu ile; yalnızca standart tedavi alan ve ek tedavi uygulanmayan, 54 kişilik bir hasta grubu karşılaştırıldı. Oksijen tedavisi alan gruptaki hastalara, standart tedaviye ek olarak, 6 hafta boyunca, haftanın 5 günü hiperbarik oksijen uygulandı. Yara büyüklüğü, yara derinliği ve yara tipi açısından gruplar arasında herhangi bir farkın olmadığı çalışmada, hiperbarik oksijen grubundaki hastaların %20’sinde ve ek tedavi almayan gruptaki hastaların %22’sinde, yaralar iyileşme gösterdi. Ancak, hiperbarik oksijen grubundaki 25 hasta ile, ek tedavi almayan gruptaki 26 hastanın durumunda bir değişiklik olmadı ve organ kaybı gerçekleşti.

Toronto Üniversitesi’nden çalışmayı yürüten ekibin lideri Dr. Ludwik Fedorko; çalışmadaki hasta sayısının düşük olduğunu belirterek “Hiperbarik oksijen tedavisinden fayda görebilecek bazı hastaları tanımlayamamış olabiliriz; ancak bu tip hastaların varlığından emin oluncaya dek, ek bir tedavi olarak hiperbarik oksijeni öneremeyiz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Dr. Fedorko; daha önce hiperbarik oksijen tedavisinin, diyabet hastalarındaki ayak yaralarında fayda sağladığını gösteren çalışmalar olduğunu belirtti. Ancak, bu çalışmalardaki bazı uygulamaların, yanıltıcı sonuçlara neden olduğu yönünde bir düşünce olduğunu da ekledi.

Çalışmanın sonuçları; 2013 yılında, Margolis ve meslektaşları tarafından yayımlanan, hiperbarik oksijen uygulanan 793 hasta ile standart tedavi alan 5 bin 466 hastanın mukayese edildiği derlemenin sonuçları ile uyumlu bulundu. Dr. Fedorko, her iki çalışmanın sonuçlarını birlikte değerlendirerek yaptığı açıklamada: “Eğer uygun yara bakımı yapılırsa, ilave olarak hiperbarik oksijen tedavisi almanın herhangi bir faydası yoktur.” dedi.

Hiperbarik oksijen tedavisinin, radyoterapiye bağlı yaraların iyileşmesinde fayda sağladığına dair üst düzey kanıtlar bulunduğu belirtildi. Dr. Fedorko; bu tip yaraların, diyabet ve nöropatisi olan hastalardaki ayak ülserlerinden çok farklı olduğunu ifade ederek; hiperbarik oksijen tedavisinin, diyabet hastalarındaki ayak ülserlerinde faydalı olduğunu gösteren bir kanıtın bulunmadığını da belirtti.

KAYNAK: Diabetes Care, Ocak 2016.

Bir önceki yazımız olan Metformin Tedavisi ile İlgili Standartlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

2017-09-28T14:53:56+00:00