MENOPOZDA D VİTAMİNİ ETKİLİ Mİ?

//MENOPOZDA D VİTAMİNİ ETKİLİ Mİ?

Menopozda D Vitamini Düşündüğünüz Kadar Etkili Olmayabilir

JAMA İç Hastalıklar dergisinin Ekim sayısında yayımlanan bir çalışmaya göre; menopoz sonrası D vitamini yetersizliği çeken kadınlarda, yüksek doz D vitamini tedavisinin klinik anlamda bir faydası olmadığı ortaya çıktı.

yuksek-doz-d-vitamini-fayda-saglamiyorSerum 25 (OH)D seviyesinin, 30 ng/mL aşağısında olması durumu D vitamini yetersizliği olarak tabir ediliyor. Çalışmanın başyazarı, Wisconsin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Karen Hansen; D vitamini yetersizliği çeken ve menopoz sonrası dönemde bulunan kadınlara, bir yıl boyunca D vitamini desteği verildiğini; ancak bu kadınlarda D vitamini düzeyinin 30 ng’nin üstüne çıktığında bile, kas-iskelet yapısı üzerinden olumlu bir etkisinin görülmediğini belirtti.

Dr. Hansen yaptıkları araştırma ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Çalışmayı randomize, plasebo kontrollü, çift kör bir çalışma olarak planladık. Çalışmamızı tek bir merkezde, Mayıs 2010 ile Temmuz 2013 tarihleri arasında, yaşı 75’in altında olup; menopoz sonrası dönemde bulunan ve 25 (OH)D seviyesi 14/27 ng/mL arasında olan 230 kadın ile gerçekleştirdik. Katılımcıların hiçbiri, son 6 ay boyunca kemik güçlendirici bir tedavi almamıştı. Ayrıca yine hiçbirinde, kalsiyum emilimini bozabilecek ya da kemik yapısını etkileyebilecek, diyabet gibi bir hastalık tanısı mevcut değildi. Katılımcıları 3 farklı gruba ayırdık. 76 kişiden oluşan birinci grup günlük plasebo kullanırken; 75 kişiden oluşan ikinci grup düşük doz D vitamini takviyesi aldı. 79 kişilik üçüncü grup ise yüksek doz D vitamini takviyesi aldı. Bir yıl sonunda; yapılan testler ve elde edilen verile ışığında omurga, kalça, femur, boyun ve vücudun tamamında, kemik-mineral yoğunluğu açısından, 3 grup arasında anlamlı bir fark tespit edilemedi. Ayrıca kemik skorları, kas kütleleri, düşme sayıları, fiziksel aktivite ve fonksiyonel durum açısından da, 3 grup arasında anlamlı bir fark gözlemlenmedi.”

Hangi durumlarda D vitamini yetersizliğinden bahsedileceği tartışma konusu

D vitamini yetersizliği kalsiyum sindirimini engelleyerek osteoporoz rahatsızlığına yol açan, bunun sonucunda ise hiperparatiroid, kemik erimesi ve kemik mineral yoğunluğunun düşmesi gibi, pek çok sorun ortaya çıkmasına yol açabilecek önemli bir sağlık sorunu. D vitamini seviyesinin hangi düzeyde olması gerektiği ise, uzmanlar arasında bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlara göre 25 (OH)D seviyesinin 30 ng/mL’nin üzerinde olması D vitamini yetersizliğine işaret ediyor. Ancak Amerikan Tıp Enstitüsü’ne göre; 25 (OH)D seviyesinin en az 20 ng/mL seviyesinde olması yeterli. JAMA dergisi için araştırmayı “Editörün Notu” başlığı ile yorumlayan, California Üniversitesi’nden Deborah Grady’e göre ise; çalışmanın sonuçları, düşük doz D vitamini desteği alan hastalarda da kayda değer bir iyileşme gözlenmediğini ortaya koyuyor.

Klinik anlamda bir değişiklik yok

Dr. Grady’e göre çalışma sonuçlarına bakılacak olursa; ne kadar kolekalsiferol verilirse verilsin; kemik yoğunluğunda da, kas kütlesinde de, fonksiyonel durumda ve düşme oranında da; kısacası bir insanın kas-kemik sağlığı ile alakalı hiçbir veride anlamlı bir düzelme gözlemlenmiyor. Bir yıldan uzun süreli tedavi sonuçlarının daha olumlu olmasının mümkün olabileceğini söyleyen Dr. Grady; yine de ellerinde olan verilerin, yüksek dozda kolekalsiferol tedavisi bir yana, herhangi bir dozda kolekalsiferol tedavisine devam etmenin dahi faydalı olduğuna dair bir kanıt sunmaktan yoksun olduğunu vurguladı.

Dr. Hansen, yaptıkları çalışmayla ilgili son olarak şunları söyledi: “Araştırmamızın sonuçları, optimal kas-iskelet sağlığı için D vitamini düzeyinin, 30 ng/mL’nin üzerinde olması gerektiği yönündeki genel kanıyla örtüşmüyor. Bizlere göre; yüksek doz D vitamini takviyesi yerine, Amerikan Tıp Enstitüsü tarafından tavsiye edildiği gibi; düşük doz D vitamini takviyesi almak, D vitamini yetersizliğine engel olmak için yeterli.”

2017-08-08T10:15:40+00:00