OBESITY SURGERY DERGİSİNDE YAYINLANAN MAKALEMİZ

//OBESITY SURGERY DERGİSİNDE YAYINLANAN MAKALEMİZ

Doç. Dr. Alper Çelik’in Obesity Surgery isimli dergide yayınlanan makalesine ait detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Diyabet hastalarında kan şekerinin kontrolünün sağlandığı an: Üç farklı metabolik cerrahi / obezite cerrahisi ameliyatı karşılaştırıldı.

Tip 2 diyabet hastası olan obez bireylerin birçoğunda ilaç tedavileri ile kan şekeri kontrolü yeterince sağlanamamaktadır.

Mayıs ayında yapılan 18. Avrupa Endokrinoloji Kongresi’nde sunulan bir çalışmada farklı tiplerde metabolik cerrahi / obezite cerrahisi ameliyatları ile ulaşılan sonuçlar değerlendirildi. Hasta grupları, ameliyattan sonraki 30 gün içerisinde kan şekeri kontrolünün sağlandığı an açısından karşılaştırıldı.

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Doç. Dr. Alper Çelik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, Obesity Surgery (Obezite Cerrahisi) dergisinin Ağustos ayındaki elektronik baskısında da yayınlandı.

Çalışmaya katılan hastaların tümünün vücut kitle indeksi 30 kg/m2 ya da üzerindeydi. Yaş ortalaması 52.84’tü. Hastaların tamamında 3 yıl ya da daha uzun bir süredir tip 2 diyabet bulunmaktaydı. HbA1C değerleri 3 ay ya da daha uzun bir süredir % 7’nin üzerindeydi. Hastalarda ameliyattan önceki 3 ay içerisinde belirgin bir kilo kaybı elde edilememişti.

Uygulanan ameliyat türleri şöyleydi:
1. Tüp mide ameliyatı (49 hasta)
2. Mini mide by-pass ameliyatı (MGB) (93 hasta)
3. Yön değiştirme yapılan tüp mide ve ileal transpozisyon ameliyatı (DSIT)(109 hasta)

Ameliyattan sonraki 30 gün içerisinde açlık kan şekeri ortalamasının 126 mg/dL.’nin altına düştüğü gün, kan şekeri kontrolünün sağlandığı an olarak tanımlandı.

Sonuçlara göre:
1. Tüp mide ameliyatı geçiren grupta ameliyattan sonraki ilk 30 gün içerisinde kan şekeri kontrolü elde edilmedi.
2. Mini mide by-pass ameliyatı geçiren hastalarda kan şekeri kontrolü 30. günde sağlandı.
3. Yön değiştirme yapılan tüp mide ve ileal transpozisyon (DSIT) grubundaki hastalarda 29. günde kan şekeri kontrolü sağlandı.

Tip 2 diyabeti olan obez hastalarda uygulanan DSIT ve MGB ameliyatları ile 30 gün içerisinde açlık kan şekeri 126 mg/dL’nin altına düşürülmüş ve kontrol sağlanmıştır ancak tüp mide ameliyatı ile aynı sonuç elde edilememiştir.

Makalenin orjinal haline ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Kaynak
1. Celik, A., Pouwels, S., Karaca, F.C. et al. OBES SURG (2016). doi:10.1007/s11695-016-2344-4

2017-08-04T18:38:16+00:00