OBEZİTENİN EN ETKİLİ TEDAVİSİ NEDİR?

//OBEZİTENİN EN ETKİLİ TEDAVİSİ NEDİR?

Tıp dünyasının en saygın dergilerinden Lancet Diabetes & Endocrinology’de yayımlanan bir çalışmaya göre obezite ortaya çıktıktan sonra kişinin cerrahi yöntemler kullanılmadan sağlıklı kilosuna dönmesi neredeyse imkânsız. Cerrahi metotların uzun dönemde de etkili olan tek tedavi yöntemi olduğu yine aynı çalışmada vurgulanan bir diğer önemli nokta.

Ergenlerde obezitenin önlenmesi ve tedavisi üzerine çalışan New York Mt. Sinai Hastanesi’nden Psikolog Christopher N. Ochner, kamuoyunun da oldukça dikkatini çeken çalışma hakkında Los Angeles Times gazetesine verdiği röportajda; “Uzun süre obeziteden muzdarip ortalama bir yetişkinin, ameliyat olmadan sağlıklı bir kiloya dönme ve bunu devam ettirme şansının %1’den daha az olduğunu” belirtti.

“Treating Obesity Seriously: When Recommendations for Lifestyle Change Confront Biological Adaptations” (Obeziteyi Ciddi Olarak Tedavi Etmek: Yaşam Tarzı Değişikliği Tavsiyeleri Biyolojik Değişimlerle Çatıştığı Zaman) isimli çalışmalarında araştırmacılar; çok az insanın obeziteden diyet ve egzersiz ile kurtulabildiğini, ve kurtulanların da kendileriyle benzer cinsiyet, yaş ve kiloda olup hayatları boyunca obez olmamış insanlarla aralarında ciddi biyolojik farklılıklar olduğunu açıkladılar. Araştırmacılara göre kilo kaybının kalıcı olabilmesi için meydana gelen bu biyolojik değişimlerin üstünde durulması gerekiyor.

Obezite tedavisi hakkında klinik tavsiyelerin de yer aldığı çalışmada normalden fazla kilosu olan bireylerde, biyolojik kaynaklı girişimleri dikkate alarak obezitenin önlenmesine yönelik engelleyici tedbirlerin alınması, cerrahi tedavilerinin uygun hastalarda göz önünde bulundurulması ve şu anda obezitenin tedavisinde uzun dönemde de etkili olan tek yöntem olması bakımından cerrahi yöntemlerin uygun hastalara tavsiye edilmesi olurken, yaşam tarzı değişikliklerinin tek başına yeterli olamayacağı özellikle vurgulandı.

Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahlar Derneği (American Society for Metabolic and Bariatric Surgeons) Başkanı Dr. John Morton, obezitenin tedavisinde en etkili yöntemin cerrahi girişimler olduğu yönünde çok ciddi kanıtlar olmasına rağmen bu yöntemlerden hala yeterince yararlanılmadığını belirtti. Dr. Morton sözlerine şöyle devam etti: “Hem hastalarımızın hem de tıp camiasının obezitenin arkasındaki biyolojik etkenleri öğrenmesi ve bu etkenleri uzun dönemde en etkili şekilde tedavi eden yöntemleri anlamasına ihtiyaç var. Cerrahi yöntemlerin etkinliğine ilişkin kanıtlar ortada ve artık bu kanıtları pratiğe dökmenin zamanı geldi.”
Dr. John Morton sözlerini şu şekilde noktaladı: “Obezitenin önlenmesine yönelik elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ama obezite ile mücadele eden milyonlarca insanı unutmamalı ve onlara kanıta dayalı etkin tedavi yöntemlerini sunmakta çekimser davranmamalıyız.”

2017-08-04T18:29:33+00:00