ŞEKER HASTALARINDA KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

/, Şeker Hastalığı/ŞEKER HASTALARINDA KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Diabetologia isimli tıp dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre; diyabeti olan ve kişiye özel bir yaklaşım ile, 6 yıl boyunca tedavi edilen kadınlar; rutin diyabet tedavisi alan kadınlara göre, hayatta kalma yönünden daha iyi sonuçlar elde ediyorlar. Uzmanlar, aynı durumun erkekler için geçerli olmadığını belirtiyor.

Yapılan araştırmada; ilk kez diyabet tanısı almış olan bin 381 hastaya, 6 yıl boyunca, kişiye özel tedavi uygulandı. 13 yıl boyunca takip edilen hastalar; hayatta kalma ve çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşma yönünden incelendi. Bu süreçte; hastalarda cinsiyete bağlı bir farklılık olup olmadığı değerlendirildi. “Yapılandırılmış kişiye özel tedavi” girişimleri; düzenli takip etme, bireye özgü hedef belirleme ve tedaviye katkı yapan pratisyen hekimlerin, sürekli tıp eğitimi alması şeklindeydi. Pratisyen hekimler, rutin tedavi grubunda, uygun gördükleri tedaviyi seçmekte özgürdü ve tedavilerini zaman içerisinde değiştirebiliyorlardı.

Tedavi sonrasında; 970 hastanın ulusal kayıt sistemleri 13 yıl boyunca izlendi ve veriler analiz edildi. Bu süreçte; tüm nedenlere bağlı ve diyabet ile ilişkili ölümler, diyabet ile ilgili ortaya çıkan sorunlar, kalp damarı tıkanıklığına bağlı doku kaybı, inme ve küçük damar hastalıkları incelendi. Yapılan değerlendirmelerde; kişiye özel tedavi uygulanan erkek hasta grubunda, rutin tedavi alan hasta grubuna göre, istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmedi. Kişiye özel tedavi alan kadın hasta grubunda ise; rutin tedavi grubuna göre, diyabet ile ilişkili sorunlara yönelik riskler açısından %35 azalma, diyabet ile ilişkili ölüm riskinde %30 azalma, tüm nedenlere bağlı ölümlerde %26 azalma ve inme riskinde %41 oranında azalma saptandı.

HbA1c’nin düşmesi olumlu gelişmelere neden oluyor

Danimarka Kopenhag Üniversitesinden Dr. Marlene Krag, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Erkeklerin yapılandırılmış diyabet tedavisi alması gerekmediğini söyleyemeyiz; ancak erkeklerin, kadınlara benzer şekilde hayatta kalmalarını sağlamak için, cinsiyete duyarlı tedavi şemaları geliştirmeliyiz.”

Yapılandırılmış kişiye özel tedavi girişimleri ile; kadınlarda HbA1c oranları düşerken, erkeklerde düşme görülmedi. HbA1c’nin düşürülmesinin, kadınlardaki olumlu değişiklerde payı olduğunu belirten uzmanlar; HbA1c’nin değişmediği durumlarda bile, hayatta kalma sonuçlarının, kadın hastalarda daha iyi olduğunu ifade ettiler. Araştırmacılar; bu nedenden dolayı, cinsiyete ilişkin karmaşık sosyal ve kültürel sorunların, sonuca katkısı olduğunu vurguladılar.

Cinsiyete yönelik tedavi şemaları geliştirilmeli

Araştırmada; yapılandırılmış kişiye özel tedavinin, rutin tedavi grubu ile karşılaştırıldığında, diyabet ile ilişkili ölümler ve tüm nedenlere bağlı ölümlerde, erkeklerde ve kadınlarda farklı etkilere neden olduğu gösterildi. Dr. Krag çalışmayla ilgili: “Önceki araştırmalardan erkekler ve kadınların diyabete farklı tepkiler verme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Kadınlar, diyabet tanısını kabul etmeye, erkeklerden daha hazır oluyorlar. Aynı zamanda; tedaviden üst düzeyde fayda görmelerini sağlayacak önerilere ve yönlendirmelere de uyum sağlıyorlar.” şeklinde bir açıklama yaptı. Erkekler ise; diyabet hastalığına sahip olma, her gün dikkatli olma gerekliliği ve gerekli yaşam tarzı değişikliklerine uyma zorunluluğu karşısında yetersizlik hissediyorlar.

Dr. Krag son olarak şunları söyledi: “Erkekler, hastalığın uzun süreli sonuçları ile ilgili daha az endişe hissediyorlar. Onlar daha çok; hastalığın, kişisel özgürlükler üzerindeki etkileri ile ilgileniyorlar. Yoğun tedavi çabalarından fayda sağlamak için, hem erkekler hem de kadınlara yönelik tedavi şemaları üzerinde yeniden düşünülmesi gerekiyor.”

KAYNAK: Diabetologia. 26 Kasım 2015

Bir önceki yazımız olan Şekerli İçecekler Kalp Yetmezliği Riskini Yükseltebilir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

2017-09-11T12:53:14+00:00