Tip 2 Diyabet Ameliyat Fiyatları

//Tip 2 Diyabet Ameliyat Fiyatları

Obezite ameliyatları uzun zamandır tüm dünyada gerçekleştirilmektedir. Obezite ameliyatı olan şeker hastalarında, ameliyat sonrası henüz kilo verimi gerçekleşmeden kan şekeri seviyelerinde düzelme ve insüline olan ihtiyacın ortadan kalktığı gözlemlenmiştir. Bu durum üzerine de çeşitli araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında ise bağırsaklarda gerçekleştirilen yer değiştirme işleminin kan şekeri seviyesinde etkili olabileceği anlaşılmıştır. Bu ameliyat ile bireylerin %90’ı şeker hastalı ve beraberinde getirdiği diğer hastalıklardan kurtulmaktadır. Tip 2 diyabetli bireylerde, vücut kitle indeksi 30 ve üzeri ayrıca vücutta bulunan insülin rezervlerinin tükenmemiş olması durumunda bu ameliyat gerçekleştirilebilmektedir.

Tip 2 diyabet ameliyat fiyatları ise çeşitli nedenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Her hastanın durumu ve vücut yapısı birbirinden farklıdır. Ayrıca ameliyat için seçilen hastane ve ameliyatı gerçekleştirecek olan doktorun tecrübesi de ameliyat fiyatlarının değişmesine neden olabilmektedir. Öncelikle ameliyat olmaya karar veren tip 2 diyabetli bireylerin, seçeceği doktor ile bir ön görüşme sağlaması ve bu görüşme sonunda gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Yapılan tetkikler sonucunda, hastanın ameliyat olup olamayacağına doktor karar verecektir. Bu aşamalardan sonra ameliyat planı için detaylı bir konuşma gerçekleştirilecek ve tip 2 diyabet ameliyat fiyatı en net haliyle ortaya çıkacaktır.

Tip 2 Diyabet Ameliyatı ile Obezite Ameliyatı Arasında Ne Fark Vardır?

Şeker hastalığı ameliyatı yani metabolik cerrahi ile obezite ameliyatının benzer birçok yönü olmasına rağmen farklı yönleri de bulunmaktadır. Bu farkların en başında; şeker hastalığını daha iyi kontrol edebilmesi ve devre dışı bırakılan bir bağırsak sistemi olmadığı için emilim sorunu yaşanmaması, ameliyat sonrasında da buna bağlı olarak çok fazla ilaç ve vitamin takviyesine ihtiyaç duyulmaması gelmektedir.

Tip 2 Diyabet Ameliyatı Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Şeker hastalığı ameliyatı, kapalı ameliyat tekniği ile genel anestezi altında, yaklaşık olarak 2-3 saat içerisinde gerçekleştirilmektedir. Karın bölgesinden açılan 5 adet küçük delik yardımı ile bağırsaklara ulaşılmaktadır. İlk aşamada tüp mide ameliyatı gerçekleştirilir. İkinci aşamada; ince bağırsak ve kalın bağırsağın birleşim yerinden, ince bağırsak yaklaşık 250 santim küçültülerek mide ile birleştirilir. Yani ince bağırsağın son kısmı mide çıkışına yakın hale getirilir. Mideye giren besinlerin 2/3’lük kısmı yapılan bu yeni yoldan geçmektedir. Bu ameliyat hem hacim kısıtlayıcı hem de emilimi engelleyen bir yöntemdir.

2019-06-07T13:42:04+03:00