TİP 2 DİYABETTE TEDAVİYE YENİ KANIT

//TİP 2 DİYABETTE TEDAVİYE YENİ KANIT

Ciddi Kilo Problemi Olmayan Tip 2 Diyabet Hastalarında Cerrahi Tedaviye Yeni Bir Kanıt

Brezilya’da bulunan Campinas Devlet Üniversitesi Metabolizma ve Diyabet Araştırma Bölümü’nden Dr. Fellici ve ciddi kilo problemi olmayan tip 2 diyabet hastalarında ameliyat ile insülin duyarlılığı ve insülin aktivitesinin arttığını gösterdiler.

Çalışmanın ana noktası Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 30-35 aralığında olan hafif obez tip 2 diyabet hastalarında mide bypass ameliyatı sonrası gerçekleşen klinik ve fizyolojik etkileri ameliyattan sonraki 24 aylık dönem boyunca gözlemlemek ve takip etmek olarak vurgulandı.

Bu çalışmada insülin ve beraberinde şeker hapı kullanan 24 kişi ve sadece şeker hapı kullanan 12 (toplam 36 hasta) değerlendirilmiş ve hepsine mide bypass ameliyatı uygulanarak 2 yıl boyunca takip edilmişlerdir.

Çok detaylı bir biyokimyasal takip altında tutulan hastalarda aşağıdaki parametreler değerlendirildi. HbA1c, açlık insülin ve glukoz değerleri, diyabet tedavileri, VKİ, oral glukoz insülin duyarlılığı, beta hücre salgı fonksiyonları, dispozisyon indeksi, glukagon benzeri peptid (GLP-1), glukoza bağlı insülinotropik polipeptid (GIP), adiponektin, CRP (C-reactive protein diyor) ve kan yağları.

Yapılan takipler neticesinde bütün hastaların ameliyattan 3 ay sonra normal veya normale yakın VKİ değerlerine ulaştıkları anlaşıldı. 24 ay sonrasında hastaların 86%’sında (31 hasta) HbA1c değerinin %7’nin altına düştüğü görüldü.

Ameliyattan sonraki 3. ayda ise oral glukoz insülin duyarlılığı, beta hücre salgı fonksiyonları, GLP-1, dispozisyon indeksi ve GIP değerlerinde düzelme olduğu tespit edildi. Ameliyattan 12 ay sonra diyabetinde istenilen düzeyde düzelme olmayan hastaların tam kontrol sağlanan hastalara kıyasla daha yüksek HbA1c değerine, daha düşük beta hücre salgı fonksiyonuna ve daha yüksek 30. dk. GIP değerlerine sahip oldukları görüldü.

Araştırma sonuçlarına göre mide bypass ameliyatı sonrasında hafif obez tip 2 diyabet hastalarının glukoz metabolizmalarında meydana gelen düzelmenin; insülin duyarlılığı yanı sıra beta hücre salgı fonksiyonları ve insülin salınımında gerçekleşen iyileşmeye bağlı olduğu ifade edilmiştir.

2017-08-02T18:57:46+00:00