TÜP MİDE AMELİYATLARI ETKİNLİĞİNİ KAYBEDİYOR

//TÜP MİDE AMELİYATLARI ETKİNLİĞİNİ KAYBEDİYOR

Tüp mide ameliyatı bir obezite cerrahisi tekniği olarak son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada ciddi bir popülerliğe ulaştı. Buna rağmen bu tekniğin obezite ve eşlik eden hastalıklar üzerindeki uzun dönemli etkilerini gösteren veriler oldukça sınırlı. Şu ana kadar yapılmış çoğu çalışmada sadece ameliyattan sonraki 2 yıllık süreç ele alınıyor. İsrail Rabin Tıp Merkezi’nden Inbal Golomb ve meslektaşları bu noktadan hareket ederek tüp mide ameliyatının uzun dönemli sonuçlarını araştırdılar. JAMA Cerrahi Dergisi’nde yayımlanan çalışmalarına göre tüp mide ameliyatının fazla kilolar ve diyabet başta olmak üzere obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan yandaş hastalıklar üzerindeki olumlu etkileri 5 yıl içerisinde önemli oranda azalıyor.

Çalışma, 2006-2013 yılları arasında Rabin Tıp Merkezi Beilinson Hastanesi’ne tüp mide ameliyatı olan 443 hastayla gerçekleştirildi. Buna göre ameliyattan sonraki 1. yıl kontrolüne gelen 241 hastada fazla kilolarından kurtulanların oranı %77 iken, 5. yıl sonunda kontrol için gelen 39 hastada bu oranın %56’ya düştüğü görüldü. Ameliyat öncesi tip 2 diyabet teşhisi konan 82 hastadan 1. yıl kontrolüne gelen 71 hastada %51 oranında tam bir düzelme gözlemlenirken, 5. yıl sonunda kontrole gelen 10 hastada bu oranın %20’ye düştüğü görüldü (sadece 2 hasta). Total kolesterol çok ciddi bir değişiklik göstermezken, 1. yılda çok iyi bir düzelme gösteren LDL kolesterol seviyelerinin 5. yıl sonunda giderek bozulduğu tespit edildi.

Dr. Golomb ve meslektaşlarına göre tüp mide ameliyatı sonrasındaki kısa dönemde hastalar hem fazla kilolarından kurtuluyorlar, hem de obezitenin yol açtığı yandaş hastalıklarda ciddi bir düzelme meydana geliyor. Ancak uzun dönem verileri hastaların verdikleri kiloları geri aldığını ve eşlik eden hastalıkların tekrar ortaya çıkma riskinin giderek arttığını gösteriyor. Dr. Golomb’a göre obez bir hasta için en uygun ameliyata karar verirken bu veriler kesinlikle göz önünde bulundurulmalı.

Araştırmaya eşlik eden editör notunda Pittsburgh Üniversitesi cerrahi bölümünden Dr. Anita P. Courcoulas, ‘’bu alandaki bilgilerde önemli bir eksiklik olduğunu’’ gözlemlediğini belirtti. Dr. Courcoulas bu eksikliği karşılaştırmalı araştırmaların kısıtlılığına, hasta takiplerinin tam olarak yapılamamasına, hastaların sağlık durumlarında meydana gelen değişimlerin standart tanımlarının olmamasına (örneğin diyabet hastalığının düzelmesi) ve bazı hekimlerin, belli cerrahi metodlara yönelik olarak bilimsel objektiflikten uzak bir şekilde taraf bir tutum sergilemelerine bağladı.

Diyabet ve Morbid Obez Hastalar İçin Daha İyi Bir Seçenek: Gastrik Bypass

Bu konudaki görüşleri sorulan Cleveland Clinic Metabolik & Bariatrik Enstitüsü Direktörü Dr. Philip Schauer, ‘’5 yıllık bu araştırmanın tüp mide ameliyatlarının sonuçlarının ne kadar kalıcı olduğunu ortaya koyduğunu’’ belirtti. Schauer’e göre araştırmacılar, daha önce yapılmış benzer çalışmalarda olduğu gibi, verilen kiloların zaman içinde geri alınabildiğini ve düzelen hastalıkların uzun dönemde tekrar ortaya çıkabileceğini gösterdiler.

Buna rağmen uzun bir zaman önce tüp mide ameliyatını gerçekleştiren ilk hekimlerden olan Dr. Schauer’e göre 5 yıl sonra bile hala ciddi oranda bir kilo kaybı söz konusu ve diyabette tam düzelme oranı %50’den %20’ye düşmüş olsa da, bu hala ciddi bir oran. Çünkü; ‘’İlaç tedavisi ile bu oran bile yakalanamıyor.’’ Dr. Schauer, tüp mide ameliyatlarının, daha kısa diyabet geçmişi olan ve kilosu morbid obezite seviyesinde olmayan hastalarda daha etkili olduğunun ve sonuçlarının da daha kalıcı olduğunun altını çizdi. Ayrıca Dr. Schauer’e göre tüp mide ameliyatlarının gastrik bypass’a göre bazı avantajları da var. Daha kısa süren bir işlem ve ameliyat sonrası toparlanma döneminde daha az sıkıntıya yol açıyor.
Dr. Schauer, sözlerini şu şekilde noktaladı: ‘’Benim kendi tecrübelerim ve elimdeki hem kendi, hem de başka kaynaklardan gelen veriler gösteriyor ki, ibre tüp mide ameliyatları yerine gastrik bypass işlemine dönüyor. En azından diyabet hastası olan morbid obez hastalar için durum böyle.’’

2017-08-08T10:28:18+00:00