Hastanede Yatan Hastalarda Bile İnsülini Ayarlamak Kolay Değil

Hastanede yatan hastalarda kan şekeri yüksekliğinin olumsuz tedavi sonuçları ve ölüme yol açtığı bilinmektedir. Benzer şekilde kan şekeri düşüklüğü de kritik hastalarda ölüm oranlarını artırmaktadır. Kritik durumdaki hastalarda kan şekeri dalgalanmaları ölüm riskini yaklaşık üç kat artırmaktadır.

Yakın zamanda yapılan yeni bir çalışmada ilk kez dahiliye ve cerrahi kliniklerinde yatan ancak durumu kritik olmayan tip 2 diyabet hastaları incelendi. Hastalara iki ayrı tipte insülin tedavisi uygulandı, kan şekeri dalgalanmaları ve klinik sonuçlar karşılaştırıldı.

Çalışmaya yoğun bakım dışı kliniklerde yatan 279 hasta dahil edildi. Hastalara şu iki tedaviden biri uygulandı ve kan şekeri dalgalanması, günlük kan şekeri ortalamalarındaki sapmalar, en yüksek ve en düşük kan şekeri arasındaki fark ve sapmalar hesaplanarak belirlendi.

1. “Bazal hızlı etkili” insülin rejimi – Günde bir kez glarjin, yemeklerden önce glulisin uygulandı. (Toplam günlük doz: 0.5 ünite/kg iki ayrı tipteki insüline bölünerek verildi.)
2. “Bazal Artı” insülin rejimi – Günde bir kez glarjin (0.25 ünite/kg) ve yemeklerden önce kan şekerinin 140 mg/dL’den fazla olması halinde glulisin uygulandı.

“Bazal hızlı etkili” insülin rejimi uygulanan cerrahi hastalarında diğer gruba göre daha fazla kan şekeri dalgalanması tespit edildi. Her iki grup hastanede yatış süresi ve hastane yatışla ilgili sağlık sorunları yönünden benzer bulundu. Cerrahi grubunda dalgalanmanın fazla olmasının cerrahi girişimlerden sonra gündelik düzenin bozulması ve gıda alımının az olmasından kaynaklanabileceği belirtildi.
Dahiliye kliniklerinde yatan hastalarda ise her iki tedavi de kan şekerinin kontrolü ve kan şekerinde dalgalanma yönünden benzer sonuçlar verdi. Şeker dalgalanmaları, kan şekeri düşüklüğü olgularının fazla sayıda görülmesi ile bağlantılı bulundu.

Özet olarak; hastanede yoğun bakım dışı kliniklerde yatan tip 2 diyabet hastalarına uygulanan “Bazal hızlı etkili” ve “Bazal Artı” insülin rejimlerinin; şeker kontrolü, tedavi sonuçları ve şeker dalgalanmaları açısından farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.

KAYNAK: Sonya Haw, Farnoosh Farrokhi, Et al. Comparison of Basal Insulin Regimens on Glycemic Variability in Noncritically Ill Patients With Type 2 Diabetes. Endocr Pract. 2015; 21(12): 1333-1343.

Bir önceki yazımız olan Diyabet ile İlgili 10 Diyet Efsanesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

www.metabolikcerrahi.com web sitesinin içeriği bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, tıbbi teşhis ve tedavi özelliği taşımaz.
www.metabolikcerrahi.com'un içeriği izinsiz ve kaynak gösterilmeden kopyalanamaz, alıntı yapılamaz.
Sitemap - Diyabet - Şeker Hastalığı - İleal İnterpozisyon - Şeker Ameliyatı - Obezite Ameliyatı
go to top