Şeker Hastalığı ve Cerrahi Enfeksiyonlar

seker-ve-cerrahi-enfeksiyonYeni yayımlanan bir derlemeye göre; diyabet varlığı, ameliyat enfeksiyonları için, şeker kontrol edildiği durumlarda bile bir risk teşkil ediyor. Sonuçlar, diyabeti olan hastalarda, cerrahinin olumlu sonuçlanması açısından çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Derleme; Infection Control and Hospital Epidemiology isimli tıp dergisinin, son sayısında yayımlandı. Aralık 1985 ve Temmuz 2015 tarihleri arasında, birçok tipte cerrahi girişimin gerçekleştirildiği 94 çalışma, diyabet ve cerrahi alan enfeksiyonu ilişkisi açısından incelendi. Dahil edilen çalışmalarda, tip 1 ve tip 2 diyabet açısından herhangi bir ayrım yapılmadı.
Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Emily Martin, diyabeti olan hastalardaki cerrahi alan enfeksiyonu riskinin, diyabeti olmayan hastalara göre %50 daha yüksek olduğunu belirtti. Derlemenin sonuçlarına göre; ameliyat öncesi ve sonrasında şeker yüksekliği, cerrahi enfeksiyonlar ile bağlantılıydı; ancak şeker kontrol edildiğinde bile, şeker hastalığı olanlarda risk etmekteydi. New York South Nassau Communitie Hastanesi’nden Dr. Aaron Glatt “Bu değerli bir çalışma. Sonuçların de gösterdiği üzere, diyabeti olan hastaların enfeksiyon riski artış gösteriyor. Riski en aza indirmek için, şeker kontrolü en iyi duruma getirilmelidir. Şeker hastalarının enfeksiyona yakalanma olasılığının yüksek olduğu bilinmeli ve bu hastalarda, enfeksiyonu tanıyabilmek için, özel bir dikkat gösterilmelidir.” açıklamasını yaptı.
Pennsylvania Pittsburgh Üniversitesi’nden Dr. Dane Wukich ise, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şeker ölçümü ile kısa vadeli ve HbA1c ölçümü ile uzun vadeli olarak tespit edilen yetersiz şeker kontrolü, cerrahi alan enfeksiyon oranlarını artırmaktadır. Diyabet ile cerrahi alan enfeksiyonları arasındaki bağlantı, birçok kez ortaya konmuştur; ancak bu derleme ile sadece diyabetin değil, diyabete bağlı gelişen ek sorunların da, riski artırdığı gösterilmiştir. Diyabet kontrolü yeterli olan ve ek sorunları olmayan şeker hastalarında görülen cerrahi alan enfeksiyon oranı, şeker kontrolü yetersiz olan ve ek sorunlar yaşayan hastalarda gözlenenden daha düşüktür.”

En fazla risk kalp ameliyatlarında

Derlemeye göre; diyabeti olan hastalarda cerrahi enfeksiyon görülme riski, olmayanlara göre yaklaşık 1,5 kat daha fazlaydı. Dr. Martin “94 çalışmanın sonucu incelendiğinde, diyabet hastalığının birçok farklı cerrahi tipinde enfeksiyon oranlarını artırdığı görüldü. Bu durum, diyabetin genel bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.” Dedi. Yapılan analizlere göre, enfeksiyonlar özellikle; kalp, eklemler, omurilik ve meme cerrahisinde daha belirgindi. En yüksek oran ise, kalp ameliyatlarında gözlendi. Uzmanlar; kalp ameliyatlarında enfeksiyon riskinin, diğer ameliyatlara göre yaklaşık 2 kat arttığını belirttiler.

Diyabet bağımsız bir faktör olarak enfeksiyon riskini artırıyor.

Sonuçlar sadece diyabetin cerrahi enfeksiyon riskini ciddi ölçüde artırdığını ortaya koymayıp, bunun ötesinde ameliyat sırasında, şekerin yüksek olması dışındaki bazı mekanizmalarla da, enfeksiyon riskini artırıyor. Dr. Martin “İncelediğimiz çalışmaların pek çoğunda, ameliyat sırasında şekeri düşürmek için, uygun yöntemlerin kullanıldığını saptadık. Ancak, enfeksiyon ile diyabet arasında, şeker kontrolünden bağımsız bağlantılar vardı.” şeklinde konuştu.
Diyabetin varlığı; damarsal değişiklikler ve akyuvarların yeterli işlev görememesi nedeniyle, enfeksiyon riskini artıran bir durum olarak açıklanırken; Dr. Wukich, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Diyabet ile ilişkili olan sinir harabiyeti, damarların hastalıkları ve böbrek yetmezliği de; yüksek enfeksiyon oranlarına neden olmaktadır.” Dr. Glatt ise, ayrı ayrı her bir faktörün, toplam risk içerisindeki payının bilinmediğini belirterek “Şeker kontrolü yeterli olan bir diyabet hastası, kontrolün yetersiz olduğu bir diyabet hastasından daha iyi durumdadır. Diyabeti olmayan bir birey, şeker kontrolü hangi durumda olursa olsun, diyabeti olan bir hastadan daha az riske sahiptir.” açıklamasını yaptı.

Derlemede, ameliyat sonrasında şeker yüksekliğinin yoğun olarak tedavi edilmesi gerektiği belirtildi. Dr. Glatt; kan şekeri yüksekliği ile ilgili yaklaşımın göz ardı edilemeyeceğini; ancak diyabetin kendi başına bir risk oluşturduğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Derlemede ayrıca; diyabeti olup, ameliyat olacak bireylerin, ameliyat öncesi bazı önlemlerle, enfeksiyon risklerini azaltabilecekleri bir strateji oluşturmaları gerektiği ifade edildi. Dr. Glatt konuyla ilgili; “Doktorların, özellikle acil olmayan bir ameliyat planlarken, bu konunun farkında olması gerektiğini düşünüyorum.” açıklamasını yaptı.

Diyabeti olmayan hastalarda da geçici şeker yüksekliğine dikkat!

Seattle Washington Üniversitesi’nden Dr. Patchen Dellinger, derlemeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Güncel bilgilere göre; şeker yüksekliği bir risk. Dünyada diyabeti olmayanların sayısı, diyabeti olanlardan daha fazladır. Kan şekeri yüksekliği gözlenen bireylerin, %25-50’si o ana kadar şeker hastalığı tanısı konmamış kişilerdir. Tanı konmamış bireyler, ameliyat stresinin de etkisi ile geçici şeker yükselmeleri yaşayabilirler.” Açıklamalarda, diyabet tanısı almamış olan bireylerde de, şeker dalgalanması varlığının, cerrahi enfeksiyon riskini artırdığı vurgulandı.

Yüksek riskli bireyler için koruyucu önlemler şart

Birçok hastanenin, hasta güvenliği için, cerrahi enfeksiyonları azaltma yönünde çaba harcadığı belirtilirken; hastane kökenli enfeksiyonların, antibiyotiklere karşı dirençli olması nedeniyle, yüksek riskli bireyler için koruyucu önlemler alınmasının önemli olduğu vurgusu yapıldı. Birleşik Devletler’in, cerrahi alan enfeksiyonlarının tedavisi için, yıllık 3 milyar dolar sağlık harcaması yaptığı açıklandı.

Cerrahi enfeksiyon kılavuzu yazarlarından ve aynı zamanda Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği sözcüsü Dale Bratzler “Cerrahi enfeksiyonların önlenmesi için hazırlanan kılavuzlar, enfeksiyon riskini azaltmak için ameliyat öncesinde, ameliyat esnasında ve sonrasında kan şekerinin kontrol edilmesini önermektedir.” dedi. Bratzler, cerrahi için en uygun kan şekeri hedefinin ne olduğu ile ilgili henüz bir fikir birliği olmadığını da belirtti.

KAYNAK: Journal of Infection Control Hospital Epidemiology. Ocak, 2015.

Bir önceki yazımız olan Ergenlikteki Stres, Diyabet Riskini Artırıyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

www.metabolikcerrahi.com web sitesinin içeriği bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, tıbbi teşhis ve tedavi özelliği taşımaz.
www.metabolikcerrahi.com'un içeriği izinsiz ve kaynak gösterilmeden kopyalanamaz, alıntı yapılamaz.
Sitemap - Diyabet - Şeker Hastalığı - İleal İnterpozisyon - Şeker Ameliyatı - Obezite Ameliyatı
go to top