Şeker Hastalığı ve Doğumsal Kusurlar

Geniş çapta yapılan klinik bir araştırmanın sonucuna göre; hamilelikten korunma yönündeki danışmanlıklara rağmen, hamile kalan tip 2 diyabetli genç kadınların bebeklerinde, doğumsal kusur görülenlerin sayısı oldukça yüksek olarak açıklandı.

Tip 2 diyabeti olan ergen ve gençlerde tedavi seçenekleri (TODAY) adını taşıyan çalışma, Denver Colorado Üniversitesi’nden Dr. Kristen Nareau tarafından, 2015 Dünya Diyabet Kongresi’nde sunuldu. Çalışma, eş zamanlı olarak, Diabetes Care isimli bir tıp dergisinde de yayımlandı ve tip 2 diyabeti olan gençlerde, bugüne kadar yapılmış olan en büyük müdahale çalışması olarak açıklandı. Çalışmaya; yaşları 10-17 arasında olan, fazla kilolu ya da obez, 699 genç bayan katıldı. Araştırmaya katılan 452 kişiye, çalışma boyunca, HbA1c düzeyleri %6’dan daha düşük olana kadar, hamilelikten korunmaları yönünde danışmanlık verilerek, “doğum kontrolü için kabul edilebilir bir yöntem” kullanmaları gereği belirtildi. Ortalama 4 yıl süren takip döneminde; katılımcıların %10.2’sinde (46 kişi) 63 hamilelik gözlendi. Toplamda 24 düşük ve 39 canlı doğum gerçekleşirken; bunlardan 6’sı erken doğum olarak açıklandı. 8 kişide ise; önemli doğumsal kusurlar bulunmaktaydı.

Yapılan uyarılar dikkate alınmıyor

Araştırmacılar; hamilelikten korunma ve hamilelik öncesinde, kan şekerinin kontrol altında olmasının önemi ile ilgili mesajları, çalışma sırasındaki her görüşmede tekrarladılar. Ancak; hamile kalanlar içinden, bu şekilde bir danışmanlık aldığını hatırlayanların sayısı sadece 8’di.
Doğumsal kusur oranının çok yüksek bulunduğu çalışmada; bu oranın bilinen şeker hastalığı olan kadınlardaki oranın üç–dört katı olduğu belirtildi. Doğumsal kusur oranının yüksek olmasının nedeni kesin olarak açıklanamazken; ciddi obezite ve yüksek miktarda yağ içeren beslenme biçiminin yanısıra, yüksek şeker seviyelerinin de rol oynayabileceği bildirildi. Çalışmada gözlenen hamilelik ile ilgili diğer sorunların; şeker hastalığı olan kadınlar için bildirilenler ile benzer olduğu da ifade edildi. Diabetes Care dergisinini editörü Dr. William Cefalu; hamilelik oranının % 10 olmasını şaşırtıcı bulduğunu ifade etti. Cefalu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu durum, şeker hastalığı olan bireylere, özellikle ergenlere danışmanlık verirken, ne yaptığımızı yeniden değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Ölü doğum ve doğumsal kusurların çok sayıda olması da sarsıcıdır. Ergenlerde tip 2 diyabetin artmaya başlamasıyla birlikte bu durum gerçekten de endişe veriyor.”

39 bebeğin 8’inde doğumsal kusur

Yapılan çalışma; hamileliğin önlenmesini amaçlamıyordu. Ancak, hamilelikler ve istenmeyen etkilerin ortaya çıkması ile gebeliklere ait kayıtları geriye dönük olarak toplandı. Sonuçta, hamile kalanların çalışmaya dahil oldukları andaki yaşlarının, hamile olmayanlara göre daha büyük olduğu; hamilelik sırasında, anne-babalarının evlerinden uzakta ve daha düşük bir gelire sahip oldukları ortaya çıktı.
Sonlandırılmayıp takip edilen 53 gebelikten 14’ünde, bebek kaybedildi. Hamile kalınan dönemde, hastaların ortalama vücut kitle indeksleri 35,2 ve HbA1c seviyeleri de %7 civarında idi. 35 gebe katılımcıdan, doğuma yakın dönemdeki HbA1c düzeyi bilgisi alınabildi. HbA1c, hastaların neredeyse yarısında, %7,5’in üzerinde; üçte birinde ise, %8’in üzerindeydi.
Hamile genç kadınların yaklaşık dörtte üçü, doğum öncesinde sağlık hizmeti aldı. Gebeliği normal sürede tamamlayan ve canlı olarak doğan bir bebeğe sahip kadınlar, daha çok bu grupta yer alıyordu. Diğer grupta yer alanlar, doğum öncesi hizmet almayan ya da bu konuda bir bilgiye ulaşamayan kadınlardı. Canlı doğan 39 bebekten 9’u, hastanede annelerinden daha uzun süre kaldı. Bunlardan 8’inde, doğumsal kusurlar bulunmaktaydı. Bu kusurların dördü, kalple ilgili anormalliklerdi. Diğerleri ise; böbrek hastalığı, başın normalden küçük olması, yarık damak ve ince barsakta darlık idi. Altı bebekte düşük kan şekeri, üç bebekte solunum sıkıntısı ve bir bebekte de kalsiyum düşüklüğü görüldü.

Diyabet kontrol altına alınıncaya kadar hamile kalınmamalı

Çalışmada; hamilelikle ilgili sonuçlar ile vücut kitle indeksi arasında bir ilişki bulunamadı. Hamilelik sırasında istenmeyen sonuçların ortaya çıktığı kadınların yarısı, sigara içen ya da daha önce sigara içmiş olan kadınlardı. Sağlıklı bebekleri olan kadınlarda, sigara içenlerin oranı %30 idi. Dr. Cefalu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu çalışmada sözcüklerin dikkatli seçilerek ortaya iyi bir iş çıkarıldığını düşünüyorum. Araştırıcılar geriye dönmeyi, bilgi toplamayı ve bunu tarif etmeyi başardılar. İleriye gidebilmemiz için birçok faydalı bilgi sağlandı. Bu bulgular, ergenlerde hamilelik öncesi danışmanlık hizmetleri konusunda neler yapmamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu halen çok büyük bir sorun.”
Çalışmanın baş araştırıcısı Colorado Üniveristesi’nden Dr. Georgeanna Klingensmith; 2004’te başlayan ve 2011’de biten TODAY çalışması ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı: “Ergenlere ve genç yetişkin kadınlara, şeker hastalığı iyi bir şekilde kontrol altına alınıncaya kadar gebelikten kaçınmaları gerektiği sürekli olarak hatırlatılmalıdır. Bu gruptaki kadınlar hamile olduklarına dair şüpheye düşerlerse; hemen bir diyabet uzmanına başvurmalı ve beklenmeyen hamilelik açısından riski yüksek olan kadınlar da, uzun etkili yöntemler kullanarak korunmalıdırlar.”

KAYNAK: Diabetes Care. Aralık 2015

Bir önceki yazımız olan Diyabet Tedavisinde Rehber Değişime Meydan Okuyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

www.metabolikcerrahi.com web sitesinin içeriği bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, tıbbi teşhis ve tedavi özelliği taşımaz.
www.metabolikcerrahi.com'un içeriği izinsiz ve kaynak gösterilmeden kopyalanamaz, alıntı yapılamaz.
Sitemap - Diyabet - Şeker Hastalığı - İleal İnterpozisyon - Şeker Ameliyatı - Obezite Ameliyatı
go to top