SRC NEDİR?

SRC (Surgical Review Corporation: Cerrahi İnceleme Kurumu), aralarında metabolik ve bariatrik cerrahinin de olduğu pek çok akreditasyon programının yürütücüsü olup; 2003 yılında ABD’de kurulmuş, kar amacı gütmeyen, bağımsız, uluslararası bir sağlık kurumudur. SRC’nin, ve dolayısıyla yürüttüğü akreditasyon programlarının en önemli amacı sağlık sektöründeki kurumların ve doktorların sunduğu hasta bakım ve tedavi hizmetlerinde hasta güvenliği, verimlilik ve etkinliğin esas alınması ve bu unsurlar temel alınarak sunulan hizmetlerin daha da geliştirilmesidir.

NEDEN SRC?

SRC’nin yürütmekte olduğu COEMBS ve SOEMBS programları, metabolik ve bariatrik cerrahi alanında dünyanın en prestijli akreditasyon programlarıdır. Bunun başlıca iki sebebi bulunmaktadır. Birincisi, SRC’nin bu alanda dünyada lider bir kurum olmasıdır. ASMBS (American Society of Metabolic and Bariatric Surgeons: Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahlar Derneği) ile birlikte SRC, metabolik ve bariatrik cerrahi alanında standartlar yaratmayı hedef edinen öncü kurumlardır. SRC’nin ASMBS’den ayrıldığı nokta ise, SRC’nin ASMBS’den farklı olarak sadece ulusal değil, bu görevi uluslararası bir vizyonla yürütmeyi kendine misyon edinmiş olmasıdır. Dolayısıyla SRC sadece ABD değil, Brezilya, Meksika, Asya-Pasifik ülkeleri başta olmak üzere COEMBS ve SOEMBS akreditasyon programlarını dünyanın her yerinde başarıyla yürütmektedir. İkinci sebep ise SRC’nin veri tabanı olan BOLD ile alakalıdır. Akreditasyon programının bir gerekliliği olarak programa katılan merkezler ve cerrahlar ameliyat olan hastaların verilerini hastaların mahremiyetlerine uygun olarak SRC’nin veri tabanı BOLD (Bariatric Outcomes Longitudinal Database) ile paylaşmak zorundadır. SRC’nin uluslararası vizyonu sayesinde akreditasyon programlarının dünyanın dört bir yanındaki katılımcıları tarafından sağlanan veriler sonucunda BOLD, 600.000’de fazla hasta verisiyle dünyanın en büyük metabolik ve bariatrik veri tabanı haline gelmiştir. Bugün metabolik ve bariatrik cerrahi alanında yapılan çalışmalarda BOLD veri tabanı bir referans noktası olarak kabul edilmekte ve BOLD veri tabanındaki istatistikler dünyada altın standart olarak kabul edilmektedir. Bu iki husus sonucunda SRC metabolik ve bariatrik cerrahi alanında dünyanın en saygın kurumlarından biri, yürüttüğü programlar ise en prestijli akreditasyon programları olarak haklı bir tanınırlığa kavuşmuştur.

 

COEMBS VE SOEMBS NEDİR?

Metabolik ve bariatrik cerrahinin ortaya çıkmasından bu yana geçen yıllar içinde yapılan doğru ve yanlışlar, edinilen tecrübe ve veriler ışığında bir takım standartlar ortaya çıkmıştır. SRC, eldeki bu birikimi, metabolik ve bariatrik cerrahi alanındaki liderlik tecrübesi ile birleştirerek COEMBS (Center of Excellence in Metabolic and Bariatric Surgery: Metabolik ve Bariatrik Cerrahide Mükemmel Merkez) ve SOEMBS (Surgeon of Excellence in Metabolic and Bariatric Surgery: Metabolik ve Bariatrik Cerrahide Mükemmel Cerrah), akreditasyon programlarını oluşturmuştur. SRC’nin bu akreditasyon programı kapsamında belirlediği standartlar, belirtildiği üzere metabolik ve bariatrik cerrahinin ortaya çıkışından itibaren geçirdiği evrim ile doğru orantılıdır ve hepsi de sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin daha da iyileştirilerek mükemmelleştirilmesi için belirlenmiştir.

Hastanın kliniğe gelişinden ameliyat sonrası dönemdeki takibine kadar oldukça detaylı bir süreci kapsayan bu standartlar kısaca:

-Klinik personelinin (hemşireler, ameliyathane teknikerleri, cerrahlar…) düzenli olarak hizmet içi eğitimden geçirilmesi,

-Klinik ve SOEMBS adayı olan cerrahın yıllık olarak belli sayıda vaka gerçekleştirilmesi ve bu vakalardaki komplikasyonların literatürde mükemmel olarak kabul edilen seviyelerde olması,

-Cerrahların metabolik ve bariatrik cerrahi ile ilgili bilgilerinin ve eğitimlerinin tam ve güncel olması, bu alanda en üst seviyede eğitim aldıklarının belgelendirilmesi ve metabolik ve bariatrik cerrahiyle ilgili seminer ve eğitim programlarına düzenli olarak katılımlarının sağlanması

-Yatan hasta katındaki odalarda bulunan yatak, koltuk, tuvalet, banyoların metabolik ve bariatrik cerrahi uygulanacak hastalara uygun olması

-Ameliyat olan bütün hastalarla ilgili bilimsel verilerin SRC’nin veri tabanı ile paylaşılması

-Hastalarla düzenli olarak ameliyat öncesi destek toplantılarının yapılması, ameliyattan beklentilerinin öğrenilerek ameliyat sonrası yaşama hazırlanmaları

-Belli bir takvim çerçevesinde hastaların düzenli olarak takiplerinin yapılması, hastaların bu takipler hakkında bilgilendirilmeleri ve haberdar edilmeleri

şeklinde özetlenebilir. Tam ve detaylı standartlar listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Metabolik Cerrahi Ünitesi bu standartları başarıyla karşılayarak SRC tarafından COEMBS, Doç. Dr. Alper Çelik ise SOEMBS akreditasyonuna layık görülmüştür. Metabolik Cerrahi Ünitesi bu akreditasyona layık görülen Avrupa’nın 4., Türkiye’nin ise ilk ve tek merkezidir. ‘Mükemmel Cerrah’ Doç. Dr. Alper Çelik liderliğindeki uzman hekimleri, klinik personeli ve mükemmel klinik işleyişiyle ‘Mükemmel Merkez’ Metabolik Cerrahi Ünitesi, alanında dünyanın en prestijli bu akreditasyon ile metabolik ve bariatrik cerrahide dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en iyi merkezi olduğunu kanıtlamıştır.

2017-08-02T18:58:19+03:00