Gizli Şeker
GİZLİ
ŞEKER
Gizli Şeker
GİZLİ
ŞEKER

Gizli Şeker

Halk arasında “gizli şeker” olarak isimlendirilen durum, normal glikoz dengesi ile şeker hastalığı arasındaki metabolik durumu ifade etmektedir.

Normalde açlık plazma şekerinin < 110 mg./dl olması gerekmektedir. İşte açlık plazma şekerinin 110 mg./dl üzerinde; fakat < 126 mg./dl altında olması “Bozulmuş Glukoz Toleransı” olarak tanımlanmaktadır.

Benzer şekilde “Şeker Yükleme Testi” yapılan kişilerde, 2. saatteki plazma glikoz düzeyinin 126 mg./dl veya üzerinde, fakat 200 mg./dl altında olması da “Bozulmuş Glikoz Toleransı” olarak isimlendirilmektedir. Bu durumdaki kişilerin gün boyu kan şekerleri normaldir ve diyabetin klasik bulguları görülmez. Bununla birlikte bu kişilerin, Tip 2 diyabet için en riskli grupta olduklarından, yaşam biçimlerini yeniden düzenlemeleri gereklidir.

Gizli Şeker