Metabolik Cerrahi Çalışma Grubu
METABOLİK CERRAHİ
ÇALIŞMA GRUBU
Metabolik Cerrahi Çalışma Grubu
METABOLİK CERRAHİ
ÇALIŞMA GRUBU
Anasayfa Metabolik Cerrahi Çalışma Grubu
Metabolik Cerrahi
Çalışma Grubu Başvuru

Metabolik Cerrahi Çalışma Grubu

Metabolik Cerrahi Çalışma Grubu

Metabolik Cerrahi Çalışma Grubu; metabolik sendromun cerrahi tedavisinde, emilim bozucu etkilere neden olmayan ve en efektif tedavi seçeneklerini içeren “Metabolik Cerrahi” operasyonlarının, yaygınlaşmasını ve standartlaşmasını sağlamak için kurulan, ticari amaçları olmayan bir oluşumdur.

Çalışma Grubu; Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı (MECEV) çatısı altında, hekimlere ve diğer sağlık profesyonellerine bu ameliyatları tanıtma, anlatma, literatür sunma, prospektif ve retrospektif çalışma imkanı ve staj yapma gibi olanaklar sağlar. Çalışma Grubu’na katılan her sağlık profesyoneli ile bugüne kadar elde edilen tecrübeler paylaşılmakta ve geleceğe yönelik projeksiyonlar daha planlı ve hızlı bir ivme ile şekillenmektedir.

Çalışma Grubu kapsamında eğitim alan her hekim; MECEV’in destek verdiği ulusal ve uluslararası veritabanlarıyla hasta verilerini paylaşmakta ve bu sayede Metabolik Cerrahi konusunda tıp literatürüne ülkemiz kaynaklı daha fazla klinik araştırma kazandırılmaktadır.

Çalışma Grubu’na giren her hekim için; MECEV standartlarında yazılı ve görsel materyaller sağlanmakta ve tüm hastane ve takip süreçlerinin bu materyaller ve standart protokoller üzerinden ilerlemesi konusunda destek verilmektedir. Bu sayede ulusal ve uluslararası camiada çok daha efektif verilerin elde edilmesi ve Metabolik Cerrahi uygulamaları ile ilgili genel yanılgı ve ön yargıların önüne geçilmesi de mümkün olacaktır.

Siz de çalışmakta olduğunuz klinik / hastanede Metabolik Cerrahi uygulamalarını başlatmak ve Metabolik Cerrahi Çalışma Grupları içinde yer almak ister misiniz?