Sonuçlarımız
SONUÇLARIMIZ
Sonuçlarımız
SONUÇLARIMIZ
Anasayfa Sonuçlarımız
Bilgi Almak İçin
Formumuzu Doldurun!

Sonuçlarımız

Ülkemizde hizmet veren tek metabolik cerrahi ünitesi olarak halkımızı ve kamuoyunu aydınlatma sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu maksatla günümüze değin tedavi ettiğimiz hastalarımıza ait tüm sonuçlarımızı şeffaf bir şekilde paylaşma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

Bu bölümde kliniğimizde tedavi edilmiş olan tüm hastalarımıza ait sonuçlar açık ve net bir şekilde paylaşılmıştır. Bu bölümün amacı günümüze değin Metabolik Cerrahi uygulanmış tüm hastalarımıza ait kan şekeri kontrol oranları, kolesterol ve hipertansiyon ile ilgili tedavi sonuçlarını ortaya koymaktır.

Bunların yanı sıra komplikasyon oranlarımız da net bir şekilde hasta haklarına saygı çerçevesinde isim belirtilmeden sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir.

Tüm bu sonuçları irdelerken akılda tutulması gereken 3 önemli nokta vardır:

 • Metabolik Cerrahi uygulamaları mevcut medikal tedaviye rağmen kan şekeri kontrol altına alınamayan “dirençli diyabet” hastalarına uygulanmaktadır. Yani, ifade edilen oranlar herhangi 100 diyabet hastasına ait değil; halk dilindeki ismiyle şeker ameliyatı, bilimsel ismiyle Metabolik Cerrahi uygulanmış “dirençli diyabet” hastalarına ait olan uygulamalara ait sonuçlardır.
 • Bir tip 2 diyabet hastasının metabolik cerrahi uygulamalarından fayda görebilmesi için vücudundaki (endojen) insülin depolarını tüketmemiş olması gerekmektedir. Oysa kan şekerinin yükselip, şeker hastalığına yakalanan bireylerin tanı anında dahi insülin depolarının %50 oranında azaldığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Yani tanı anında depolarının ortalama %50’sini kaybetmiş hastalara yıllar sonra, insülin depoları çok daha belirgin bir şekilde azaldığı bir dönemde bu ameliyatlar uygulanmaktadır.
 • Tip 2 diyabet hastalığında organ hasarının 2 önemli nedeni vardır. Bunlar Makrovasküler Hasar (büyük damar hastalığı) ve Mikrovasküler Hasardır (küçük damar hastalığı). Makrovasküler hasar koroner (kalp damarı), karotis (şah damarı), femoro-popliteal (bacak damarları) gibi nispeten büyük çaplı damarları etkilerken, Mikrovasküler hasar göz, böbrek, ayakucu gibi daha küçük çaplı damarlara ait hasarları ifade eder. Her iki hasar tipine ait belirli bir süreç söz konusudur. Tanı konduğunda çoğu hastanın 2-3 yıllık bir hastalık geçmişi olduğu kabul edilir ve Makrovasküler hasar şeker hastalığı başlamadan önce başlar. Tanı konduğunda da çoğu hastada Makrovasküler hasar sürecinin %50’lik bir bölümü tamamlanmıştır. Mikrovasküler hasar ise kan şekerinin yükselmesi ile başlar ve tanı konduğu dönemde çoğu hastada bu sürecin %25’lik bir bölümünün tamamlandığı kabul edilir. Metabolik Cerrahi için başvuran hastalarda ise makrovasküler hasarın %70-75, mikrovasküler hasarın ise %45-50’lik hastalık sürecini tamamladığı kabul edilmektedir. Kabaca, Metabolik Cerrahi ameliyatları büyük damar hasarı %75, küçük damar hasarı da %50 oranına geldiği dönemde gerçekleştirilmektedir.

Tüm bu olumsuz faktörlere rağmen Metabolik Cerrahi’nin kan şekeri kontrolünü sağlama üzerindeki başarı oranları %90’ların üzerindedir. Bizim de kendi hasta grubumuza ait sonuçlar bunu destekler niteliktedir. Tüm hastalarımıza ait sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

***Sonuçlarımız yıllık olarak güncellenmektedir.
Güncelleme Tarihi : 01.01.2016

AMELİYATLAR

Tip 2 diyabetin diğer belirtilerini de şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ameliyat olan toplam hasta sayısı: 1043
 • Diverted Sleeve Gastrektomi + İleal İnterpozisyon ameliyatı olan hasta sayısı: 512
 • Non-Diverted Sleeve Gastrektomi + İleal İnterpozisyon ameliyatı olan hasta sayısı: 14
 • Sadece Sleeve Gastrektomi (Tüp mide ameliyatı) olan hasta sayısı: 163
 • Sleeve Gastrektomi + Duodenojejunal Bypass ameliyatı olan hasta sayısı: 27
 • Gastrik Bypass / Mini gastrik bypass ameliyatı olan hasta sayısı: 122
 • Sleeve Gastrektomi + Transit Bipartisyon ameliyatı olan hasta sayısı: 167
 • Modifiye Biliopankreatik Diversiyon: 17
 • Düzeltme Ameliyatı olan hasta sayısı: 21

DÜZELTME AMELİYATLARI (21 Hasta)

 • Sleeve Gastrektomi sonrası tekrar Sleeve + İleal İnterpoziyon: 4
 • Nissen Fundoplikasyonu sonrası Sleeve Gastrektomi + İleal İnterpozisyon: 2
 • Nissen Fundoplikasyonu sonrası Sleeve Gastrektomi: 1
 • Sleeve Gastrektomi sonrası hatalı stent implantasyonu nedeniyle Gastrik Bypass: 1
 • Sleeve Gastrektomi sonrası kilo alımı nedeniyle tekrar Sleeve + Transit Bipartisyon: 2
 • Sleeve Gastrektomi sonrası kan şekeri yüksekliği nedeniyle Minigastrik Bypass: 1
 • Sleeve Gastrektomi sonrası kan şekeri yüksekliği nedeniyle Transit Bipartisyon: 1
 • Mide anastomozunda darlık nedeniyle tekrar bağlantı yenilenmesi: 2
 • Mide kelepçesi sonrası Sleeve Gastrektomi: 2
 • Mide bypass ameliyatı sonrası ince bağırsak fıtığı nedeniyle düzeltme ve yeni bağlantı: 1
 • Mide kelepçesi çıkarılması ile beraber Sleeve Gastrektomi + Transit Bipartisyon: 1
 • Mide katlama ameliyatı sonrası mide nekrozu nedeniyle katlama revizyonu: 1
 • Biliopankreatik Diversiyon sonrası beslenme sorunları nedeniyle revizyon: 1
 • Ülser ameliyatı sonrası sleeve gastrektomi + Transit Bipartisyon: 1
 • Erkek hasta sayısı: 574
 • Kadın hasta sayısı: 469
 • Toplam hasta sayısı: 1043
 • Yaş ortalaması: 50,05
 • İlaçsız kan şekeri kontrolü sağlanan hasta sayısı: 959 (%91,94)
 • Kan şekeri kontrolü için 1 adet şeker hapı (Oral Anti Diyabetik) kullanan hasta sayısı: 47
 • Kan şekeri kontrolü için 2 adet şeker hapı (Oral Anti Diyabetik) kullanan hasta sayısı: 32
 • Kan şekeri kontrolü için günlük tek doz insülin kullanan hasta sayısı: 5
 • Kan şekeri kontrolü için ilaç/insülin kullanması gereken hasta sayısı: 84 hasta (%8,06)

Komplikasyon oranlarımıza gelince;

 • Anastomoz/stapler kaçağı (bileşke/dikiş yerlerinden sızıntı): 6
 • Anastomoz darlığı: 9
 • Safra kaçağı: 2
 • Bilier striktür (safra blokajı): 1
 • Kanama: 13
 • Enfeksiyon: 4
 • Karın içi apse: 1
 • Atelektazi (Akciğerde balgam tıkacı): 1
 • Derin Ven Trombozu: 2
 • Pulmoner Emboli: 1
 • Toplam komplikasyon sayısı: 40
 • Toplam komplikasyon oranı: 3,8
 • Kaybedilen hasta sayısı: 2
 • Ölüm oranı: 0,19