Transit Bipartisyon
TRANSİT
BİPARTİSYON
Transit Bipartisyon
TRANSİT
BİPARTİSYON
Anasayfa Metabolik Cerrahi Transit Bipartisyon

Transit Bipartisyon

Transit Bipartisyon

Brezilya’lı cerrah Sergio Santoro tarafından tıp literatürüne kazandırılan bu ameliyat tekniği diğer tekniklere benzer şekilde bir tüp mide işlemine ilaveten, diğer işlemlerden farklı olarak ince bağırsağın son bölümünün tamamı midenin alt kısmına ikinci bir çıkış sağlanarak yapılır. Bu sayede yenilen yiyeceklerin ince bağırsakların tüm segmentlerinden geçişi sağlanır.

Transit Bipartisyon

Bu uygulamada öncelikle ince bağırsakların kalın bağırsaklarla birleştiği noktadan itibaren 100 veya 120 cm sayılır ve bu kısım işaretlenir. 100 ila 120 cm arasındaki tercih hasta karakteristiklerine göre belirlenir.

Bu noktadan itibaren 150 cm daha sayılarak, ince bağırsakların kalın bağırsakla birleşme yerinden itibaren 250. cm’de ince bağırsak kesilir.

Kesilen alt uç mideye bağlantı yapılır. Üst uç ise daha önceden işaretlenmiş olan 100. cm’e bağlanır.

2. Seçenek: Transit Bipartisyon

Tek önemli nokta yiyeceklerin yaklaşık 1/3’ü doğal yol olan oniki parmak bağırsağından, 2/3’ü ise yeni yapılan bağlantı sayesinde ince bağırsakların son kısmından geçer.

Bu oranlar, ağız yolundan alınan kontrast madde veya işaretli izotoplarla yapılan görüntüleme yöntemleri ile belirlenmiştir.

Transit Bipartisyon

Diyabet hastalarında demir ve vitamin eksiklikleri

Daha önce hiçbir cerrahi müdahale geçirmemiş diyabetik ve özellikle de obez diyabetik hasta gruplarında D vitamini ve B1 Vitamini (tiyamin) eksikliği sık görülen bir durumdur (Sırasıyla %32-60 ve %18-45).

Demir eksikliğinin de bu hastalarda %8-19 aralığında görüldüğü bildirilmektedir.

Transit Bipartisyon ameliyatı olan hastaların 5 yıllık takip sonuçları bu vitaminlere ait ihtiyacın %10’un altında olduğunu göstermiştir.

Bu ameliyatın en büyük avantajı hastaların %7’den az bir kısmında kandaki hemoglobin değerlerinin 12 gr/dl’nin altında (10-12 gr/dl aralığında) olduğudur.

Uzun vadeli sadece demir ihtiyacı talasemi taşıyıcıları dışında hiçbir hastada görülmemiştir.

Hastaların yaklaşık %95’i hiçbir takviyeye ihtiyaç duymaksızın hayatlarına devam edebilirler.

Transit Bipartisyon’un Diğer Avantajları

  • Düşük intragastrik basınç ve buna bağlı tüp mide kaçaklarının engellenmesi
  • Mide içindeki basıncın düşük olmasına bağlı olarak uzun vadede uygulanan tüp mide işleminin hacmini koruması ve tek başına yapılan tüp mide işleminde uzun vadede görülen genişlemelerin engellenmesi.
  • Endoskopik olarak ince bağırsakların tüm alanlarına erişilebiliyor olması ve bu sayede özellikle oniki parmak bağırsağını devre dışı bırakan tekniklerde görülen safra kesesi, pankreas ve safra kanallarına erişim problemlerinin ortadan kalkması.
  • Tüm sindirim sisteminden devam eden yiyecek geçişi ve emilimi
  • Endoskopik olarak sindirim siteminin her yerine ulaşım
  • Oniki parmak bağırsağı ve safra kanallarına ERCP eşliğinde ulaşım
  • Mide antrum, pilor ve oniki parmak bağırsağının korunmasına bağlı vitamin, mineral, demir ve kalsiyum takviyesine ihtiyaç duyulmaması

Transit Bipartisyon’un Sonuçları

  • Transit Bipartisyon ameliyatına ait 5 yıllık sonuçlar 2012 yılında yayımlanmış olup, hastaların 5 yıllık süre zarfında fazla kilolarının %74’ünü verdiklerini ve %86’sının kan şekeri değerlerinin ilaçsız olarak kontrol altında olduğunu göstermektedir.
  • Ön raporları yayımlanan 8 yıllık sonuçlarda ise bu oranların aynı şekilde korunmakta olduğu bildirilmiştir.

Transit Bipartisyon